Obustavljen javni prijevoz, nema zadržavanja na javnim mjestima

Odluka o privremenoj obustavi javnog prometa

S obzirom na znatno povećani rizik prijenosa koronavirusa prilikom koriÅ”tenja javnog prijevoza, privremeno se obustavlja javni promet u trajanju od 30 dana od dana donoÅ”enje ove odluke. 

Privremena obustava odnosi se na:

  • javni linijski promet putnika u unutarnjem cestovnom prometu, izuzev autotaksi prijevoza
  • javni linijski prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
  • javni prijevoz osoba u željezničkom prometu
  • tramvajski i drugi javnogradski promet
  • sve ostale nespomenute vrste javnog prijevoza (žičare, uspinjače, drugo)

Privremeno se, za vrijeme trajanja ove Odluke, zatvaraju i svi željeznički i autobusni kolodvori.

Stožeri civilne zaÅ”tite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke. 

Ova odluka stupa na snagu danom donoÅ”enja, a primjenjuje se od 22. ožujka 2020. godine i objavit će se u Narodnim novinama.Ā 

Odluka o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima

S obzirom na ubrzano Å”irenje i pojačani rizik prijenosa koronavirusa, uvodi se protuepidemijska mjera strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima na kojima se može istovremeno kretati i zadržavati veći broj osoba, u trajanju od 30 dana od dana donoÅ”enja ove Odluke.

Stožer civilne zaÅ”tite Republike Hrvatske, dana 21. ožujka 2020. godine donosi Odluka o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima.

Ova Odluka odnosi se na ulice, trgove, rive, parkove i sve ostale javne povrÅ”ine na kojima se može kretati i zadržavati veći broj osoba.

Stožeri civilne zaÅ”tite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjere iz ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoÅ”enja i objavit će se u Narodnim novinama.Ā